Cessante Causa Cessat Effectus

professionele coaching

Coaching en
Strategisch Advies

Vergroten van de
Effectiviteit

Voor Personen en
voor Organisaties

Visie en Doelstelling

CCCE staat voor ‘Cessante Causa Cessat Effectus’. Ofwel: ‘Als de oorzaak ophoudt, houdt ook het gevolg op’.

De oude Latijnse spreuk is gekozen omdat serieuze coaching geen advisering is, maar het LEREN op de juiste plek en moment inzetten van de juiste capaciteiten. Advies helpt voor het aanpakken van gevolgen, wat nuttig is, maar ook incidenteel. Professionele coaching voor het helpen sturen op de oorzaak, wat structureel is. Een aantal noodzakelijke inzichten kunnen mensen niet krijgen zonder hulp van buiten. Elk mens en elke organisatie kan effectiever worden door professionele coaching. Effectiviteit betekent:

Betere resultaten

Sneller inzicht en snellere voortgang

Prettiger verhoudingen & beter leiderschap

Meer vrijheid in de eigen keuzes

Vooral vergroting van de vrijheid merken deelnemers. Want niet alleen gaan dingen beter, ze gaan vaak ook gemakkelijker. En dat doet de professionals bij CCCE weer veel plezier.

CCCE Platform

CCCE werkt als een platform via welk hooggekwalificeerde professionals de wensen van opdrachtgevers op maat invullen. Een vaste groep vult per opdracht in waarin zij het best zijn, voor de aanvullende expertise worden anderen van bewezen hoog niveau aangesloten. Alle professionals zijn (deels) zelfstandig, facturering loopt via het platform.

Contact

Het platform wordt ondersteund door Wilmar M.J. Hendriks
Mail voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.

mail@cessante.nl

Privacy Statement

CCCE gaat uiterst zorgvuldig om met –al dan niet vastgelegde- gegevens over mensen en opdrachtgevers. Dit wordt ook in de overeenkomst voor elke opdracht vastgelegd, terwijl het ook wordt toegelicht. Niet alleen omdat de (Europese) regelgeving ons hiertoe dwingt, maar ook omdat goed vertrouwen noodzakelijk is om de vereiste diepgang in de ondersteuning te bereiken.